Pravidla a informace pro členy týmu Symbio+cycling

Pravidla a informace pro členy týmů Symbio+ Cycling
Sportovní klub Agabuju, z.s.
Sezóna 2017

1. Člen týmu

Členy týmu jsou profesionální jezdci (dále jen „Profíci), které mají s týmem uzavřenu smlouvu a dále amatérští jezdci, tzv. Hobby jezdci (dále jen „Hobíci“). 

Členem amatérského týmu se stává každý, kdo se řádně přihlásí na www.symbiopluscycling.cz a uhradí roční členský příspěvek ve výši  1700Kč.

Člen týmu má možnost si za zvýhodněných podmínek zakoupit originální týmové oblečení a využít benefitů od partnerů/sponzorů týmu, o kterém bude realizační tým Symbio+Cycling  své členy informovat.

Člen týmu se může, za zvýhodněných podmínek, zúčastnit víkendových akcí, soustředění v zahraničí, slavnostního zakončení sezóny  a  to za účastni elitního týmu Symbio+Cycling.

Fotografie se jménem každého člena týmu bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách www.symbiopluscycling.

2. Realizační tým Symbio+ Cycling

Majitel týmu:  Miroslav Zavřel (dále jen „Majitel“).
Majitel týmu je také manažerem profesionálních jezdců Symbio+ Cycling a Kapitánem
Buňky č. 01 Středočeská – východ.

Manažer týmu Hobíků : Ondřej Paur (dále jen „Hobby manažer“).
Kontakt: pauro@seznam.cz; mob. 774044794
Koordinuje činnost Hobíků, jejich nábor, tréninky, soustředění atd. Zároveň koordinuje činnost tzv. Buněk (viz níže) atd. 
Zároveň je členem týmu profesionálních jezdců Symbio+ Cycling.

Manažerka marketingové komunikace: Klára Kynosová-Miková (dále jen „Mkt manažerka“).
Kontakt: klara.kynosova@gmail.com; mob.774160373
Koordinuje aktivity a obsah facebookových a webových stránek týmu Symbio+ Cycling, spolupracuje s
Majitelem a Hobby manažerem na strategii týmu, výběru sponzorů, organizaci akcí atd.

3. Buňky

Za účelem společného setkávání členů týmu (vyjma závodů apod.) v rámci daných regionů, vytvořil tým Symbio+Cycling tzv. Buňky. Každý člen týmu náleží, dle bydliště, k určité Buňce. Může tak využít její aktivity – společné vyjížďky, tréninky v terénu i ve fitness, spinning apod. Setkávání s dalšími členy buňky je ryze dobrovolné.

Každá Buňka má svého Kapitána. Kapitáni Buněk jsou dobrovolníci z řad Hobíků, které vybírá Hobby manažer. Kapitán Buňky koordinuje, společně s Hobby manažerem, školení a tréninky v dané oblasti.

4. Prezentace týmu

Pro veřejnou prezentaci týmu slouží oficiální facebookové stránky týmu Symbio+Cycling  (nyní pod názvem Symbio+BMC) a webové stránky www.symbiopluscycling.

Používat název týmu (logo) v jakékoli jiné komunikaci (v rámci jakýchkoli dalších kanálů) podléhá schválení Majitele a Mkt manažerky. Tj. je zakázáno vytvářet odnože facebookových profilů či webových stránek (vč. profilů Buněk) bez jejich vědomí a schválení. Nelze používat svévolně název týmu/logo na jiných, než oficiálních dresech/oblečení atd.

5. Týmový stan / zázemí v rámci závodů

Tým Symbio+ Cycling disponuje vlastním mobilním stanem se zázemím a předzahrádkou a to v rámci závodů série Kolo pro život, případně dalších vybraných závodů dle rozhodnutí Majitele týmu. Ve stanu je členům týmu po celou dobu závodů k dispozici občerstvení, zázemí na uložení osobních věcí, relax zóna atd.

Vstup do stanu (vč. zázemí a předzahrádky) je povolen pouze členům týmu, kteří mají zaplacený roční členský příspěvek. Výjimku tvoří Hobíci juniorských kategorií, kteří s sebou mohou mít doprovod jedné dospělé osoby.

Členové týmu dostanou u vstupu do stanu od hostesky identifikační pásku na ruku, kterou je třeba mít viditelně umístěnou po celý den závodu/akce. Bez pásky nebude nikdo do stanu vpuštěn.

Děkujeme za pochopení a respektování tohoto opatření, které přispěje mj. k bezpečnosti uložených věcí ve stanu.

Tým Symbio+ Cycling resp. Sportovní klub Agabuju, neručí za odložené věci.

6. Oficiální sponzoři týmu

V sezóně 2017 jsou partnery týmu tyto společnosti a značky:
 

Název týmu, pro účely komerční prezentace v sezóně 2017, je Symbio+BMC. Jakákoli další spolupráce s potenciálními sponzory/partnery týmu je v kompetenci pouze Majitele, Mkt manažerky a Hobby manažera. Výjimku ve spolupráci se sponzory týmu má pouze profesionální jezdkyně a členka Symbio+ Cycling Tereza Němcová-Huříková. Na originální týmové oblečení není dovoleno si jakkoli doplňovat jiná, než týmem schválená loga.

7. ​Dodržování pravidel, vyloučení z týmu

Přihlášením do týmu se člen zavazuje dodržovat všechna pravidla výše uvedená.

Člen se také zavazuje dodržovat pravidla seriálu Kolo pro život: http://kolopro.cz/images/races/pravidla/Pravidla_serialu_KPZ_2016g2.pdf

V případě porušení pravidel týmu Symbio+Cycling, či seriálu Kolo pro život, může být člen vyloučen z týmu bez náhrady.

Neznalost výše uvedených pravidel, vč. pravidel seriálu Kolo pro život, se nepřipouští jako omluva. Provozovatel týmu si vyhrazuje právo na případnou změnu pravidel.

8. Kontakt

Provozovatel týmu:
Sportovní klub Agabuju, z.s.
IČ: 22714618
DIČ: CZ22714618
Bankovní spojení:
Fio Banka
CZK č. ú.: 2700328014/2010
EUR č. ú.: 2700328014/8330
Korespondenční adresa:
Ringhofferova 427, 251 68 Kamenice
Depo CE CZECH ENERGIE, s.r.o.
SK Agabuju - Symbio+ Cycling